Om

Vägbeskrivning

GPS-pos: 59.642028, 16,193542

Adress: Hammarleden 41, 734 91 Hallstahammar

Medlemskap

Årsavgiften för medlemskap i klubben är för närvarande 300 kr. Talong med adressuppgifter finns i klubbstugan att fylla i. Alternativt kan ett mail med fullständiga person-, telefon- och adressuppgifter sändas till medlem@hallstajsk.com och samtidigt medlemsavgift + 2 kr swishas till klubbens swishnr 1233851110.

Styrelsen

Ordförande: Joakim Sköld

Kassör: Michael Karlsson

Sekreterare: Anders Källestedt

Materialförvaltare: Thomas Andersson

Banansvarig: Lars Ödman

Ledamot: Mario Zuniga

Suppleanter: Magnus Östgren och Peter Hassel

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor: info@hallstajsk.com

Jägarexamen, enbart provfrågor: hjsk.jagarexamen@telia.com

Swishnr: 1233851110