Banor och Klubblokal

Klubblokalen

Klubbstugan är den större byggnaden placerad bortom parkeringen innan skjutplatsen till älgbanan. I stugan finns en mindre samlingslokal och ett kök. Jourkvällar erbjuds kaffe och läsk att köpa, all betalning sker via Swish.

Försäljning av ammunition sker jour-kvällar mot uppvisande av legitimation och licenshandlingar. Aktuella priser finns anslagna i lokalen. All betalning sker via Swish.

Dass finns i uthuset som ligger direkt före klubbstugan från parkeringen räknat.

Skjuttider

Skjutbanan är öppen under perioden maj – oktober, med ett sommaruppehåll under semesterperioden. För exakta öppettider se kalender.

Under skjutsäsongen angiven ovan är tillåtna skjuttider för privat skjutning för klubbens medlemmar Måndag-Torsdag 08.00-20.00, Fredag 08.00-17.00 och Lördag 08.00-15.00. Dag före röd dag är banan normalt stängd. Söndag är privat skjutning förbjuden.

Övriga tider är skjutning absolut förbjuden.

Viltmål 80 m (Älgbanan)

Älgbanan kommer generellt sett att vara öppen för rent övningsskytte under jourkvällarna med eget vapen. Dock kommer det under måndagkvällar under perioden vecka 19-25 att finnas möjlighet att låna klubbens vapen och övningsskjuta med en extra klubbfunktionär på plats som assisterar med hjälp och råd rörande säker vapenhantering och skjutteknik. För exakta tider när älgbanan är öppen, se kalendern.

Skjutmålet är normalt en dubbelfigur älg som löper på en räls. Träffmarkering sker elektroniskt i realtid och skytten ser alltså ögonblickligen var skottet tog på en bildskärm. Skyttet sker växelvis från två skjutplatser, en på var sida om skjutkuren. Skjutledaren sitter mellan skjutplatserna i kuren och leder skyttet därifrån. Anmälan till skytte sker hos skjutledaren, skytten placeras i kö och ropas fram när dennes tur har kommit.

Banan är normalt öppen för allmänt skytte måndag och onsdag kl 18-20 under perioden maj-augusti, med uppehåll under semesterperioden. Från september är älgbanan öppen lördagar kl 8-11 fram t.o.m den 30/9. Vissa tillfällen är älgbanan reserverad för övningsskytte inför Jägarexamen, klass 1, samt för examination Jägarexamen klass 1. För exakta tider när älgbanan är öppen se kalendern.

Seriepris för icke medlemmar: 50 kr för 12 avfyrade skott. För medlemmar ingår serieavgiften för älgskyttet i medlemsavgiften. Ammunition tillkommer. All betalning sker via Swish.

Klubben är alltid i behov av hjälp med skjutledare. Har du möjlighet att hjälpa till och kan ta något/några pass, skicka ett mail till info@hallstajsk.com så tar klubben tacksamt emot erbjudandet och ser till att ge dig allt stöd du behöver för att kunna vara skjutledare.

Viltmål 50 m (Rådjursbanan)

Viltmålsbanan 50 m är tillgänglig att användas av klubbens medlemmar under ordinarie jourkvällar för älgbanan. Kontakta skjutledaren i älgkuren för tillgång till nyckel. Målet löper på en vagn på en räls. Styrning och markering av skjutmål sker manuellt.

Trap

Trap-banan är öppen för skytte vid samma tidpunkter som älgskyttet är öppet. För exakta tider när trap-banan är öppen se kalendern.

OBS! På onsdagar är trap-banan reserverad för enbart damer.

Seriepris för icke medlemmar: 150 kr för skott och duvor, 50 kr för bara duvor

Seriepris för medlemmar: 120 kr för skott och duvor, 40 kr för bara duvor. All betalning sker via Swish.

Klubben är alltid i behov av hjälp med skjutledare. Har du möjlighet att hjälp till och kan ta något/några pass, skicka ett mail till info@hallstajsk.com så tar klubben tacksamt emot erbjudandet och ser till att ge dig allt stöd du behöver för att kunna vara skjutledare.

Skeet

Skeet-banan är öppen för skytte torsdagar kl 18-20 under maj-juni med uppehåll under semesterperioden. Efter semestern är skeet-banan öppen under augusti och stänger sedan för säsongen. För exakta tider se kalendern.

Seriepris för icke medlemmar: 150 kr för skott och duvor, 50 kr för bara duvor

Seriepris för medlemmar: 120 kr för skott och duvor, 40 kr för bara duvor. All betalning sker via Swish.

Markmål 25 m (harbanan)

Markmålsskyttet sker på en fram- och återgående plåtfigur föreställande en hare. Den används primärt för övningsskytte och examinering för Jägarexamen.

Banhyra

De olika banorna kan hyras inklusive funktionärer för enskilt skytte. Uthyrning sker i mån av tillgång till funktionär.

Priser: Älgbanan 1500 kr/3h, Trap-banan 500 kr/3h

Kontakta banchef Lars Ödman eller maila till info@hallstajsk.com för information om tillgänglighet och pris.

OBS! Villkor för banhyra är behörighet för den vapentyp som ska användas.